Keresés a Bibliában

1 1Círusznak, a perzsák királyának első esztendejében felébresztette az Úr Círusznak, a perzsák királyának lelkét, hogy beteljesedjék az Úr szava, amelyet Jeremiás szája által mondott. Erre ő egész birodalmában, írásban is, a következő rendeletet hirdette ki: 2»Így szól Círusz, a perzsák királya: A föld valamennyi országát kezembe adta az Úr, a mennynek Istene, és ő meghagyta nekem, hogy házat építsek neki Jeruzsálemben, amely Júdeában van. 3Ki való közületek az ő egész népéből? Legyen vele az ő Istene. Menjen fel Jeruzsálembe, amely Júdeában van, és építse fel az Úrnak, Izrael Istenének templomát. Ő az az Isten, aki Jeruzsálemben lakik. 4A megmaradtak közül mindenkit, bárhol lakjék is, segítsék meg az ő helységének emberei mindenütt ezüsttel, arannyal, felszereléssel, jószággal, azonfelül, amit önként ajánlanak fel Isten jeruzsálemi temploma javára.«
5Elindultak erre a családfők Júdából meg Benjaminból, és a papok meg a leviták, egyszóval mindazok, akiknek Isten arra indította lelkét, hogy felmenjenek és megépítsék az Úr templomát Jeruzsálemben. 6Mindazok pedig, akik körülöttük laktak, önkéntes adományaikon felül ezüst- és aranyedényekkel, felszereléssel, jószággal és egyéb holmikkal segítették őket.
7Círusz király előhozatta az Úr házának edényeit is, amelyeket Nebukadnezár vitt el Jeruzsálemből és helyezett el a maga istenének templomában. 8Előhozatta ugyanis azokat Círusz, a perzsák királya, Mitridátész, kincstáros által és szám szerint átadta azokat Sesbaccárnak, Júda fejedelmének. 9Számuk a következő: harminc aranycsésze, ezer ezüstcsésze, huszonkilenc kés, harminc aranypohár, 10négyszáztíz másfajta ezüstpohár, ezer egyéb edény. 11Az arany- és ezüstedények száma összesen ötezer-négyszáz volt. Mindezt magával vitte Sesbaccár, amikor a fogságban levőkkel visszatért Babilonból Jeruzsálembe.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,1 Círusz majdnem 20 évig uralkodott Perzsia és Média felett. Itt úgy szerepel, hogy az uralkodásának első éve 538, amikor Babilónia és a zsidók királya lett. A hódító felszabadító gesztusa Isten különös beavatkozását valósítja meg, aki az emberi történéseket irányítja, és aki kezében tartja a király szívét is. Tehát nem csak politikai okai vannak intézkedésének, hogy a különböző népek szertartásait visszaállítják (politikai ok: a meghódított népeket a hatalmas birodalomhoz kötik; ez az ősi keleten máskor is előfordult). A Jeremiás szájából elhangzott ígéret: a próféta a 25,10-11-ben hetven éves fogságról beszél. Némelyek ezt a számot szimbolikusnak vélik, mások, összeszámolva az éveket akkortól, amikor a prófécia elhangzott (Kr. e. 606) Círusz rendeletének keltéig (Kr. e. 537), majdnem pontos beteljesülésnek.

1,8 Sesbaccár ismeretlen személyiség. A név babiloni. Van, aki Zerubbábellel azonosítja. Mások – és ezek vannak többen – előkelő személyiségnek tartják, akit Júda fejedelmének hívnak. Círusz király bízta meg, hogy képviselje az ő hatalmát, amikor visszatérnek hazájukba.

Következő fejezet