Keresés a Bibliában

Ezdrás könyve

I. HAZATÉRÉS ÉS A TEMPLOM ÚJJÁÉPÍTÉSE

BEVEZETÉS EZDRÁS ÉS NEHEMIÁS KÖNYVEIHEZ

Cirusz rendelete.

1 1Cirusznak, a perzsák királyának első évében – hogy az Úrnak Jeremiás által hallatott szava beteljesedjék –, az Úr fölébresztette Cirusznak, a perzsák királyának lelkét, így kihirdette – írásban is – egész birodalmában: 2„Ezt mondja Cirusz, a perzsák királya: az Úr, az ég Istene a föld minden országát nekem adta. Meghagyta nekem, hogy építsek neki házat a júdeai Jeruzsálemben. 3Aki közületek népéhez tartozik, azzal legyen vele az Istene! Menjen föl Jeruzsálembe, amely Júdeában van, s építse fel az Úrnak, Izrael Istenének házát. Ez az Isten Jeruzsálemben lakik. 4Azoknak, akik még megmaradtak, minden helységben, ahol idegenként élnek, e helységnek lakói legyenek a segítségükre ezüsttel, arannyal, természetbeli adománnyal és jószággal, a Jeruzsálemben lakó Isten háza javára felajánlott önkéntes adományokon kívül.”

A száműzöttek hazatérnek.

5Júda és Benjamin családjainak vezetői, a papok és a leviták, vagyis azok, akiknek lelkét Isten arra ösztönözte, elindultak, hogy fölépítsék a Jeruzsálemben lakó Úrnak a házát. 6Szomszédaik minden segítséget megadtak nekik: ezüstöt, aranyat, természetbeli adományt, jószágot és rengeteg értékes holmit, ezenkívül mindenféle önkéntes adományt. 7Cirusz király kiadatta az Isten házának edényeit, amelyeket Nebukadnezár elhurcolt Jeruzsálemből és istenének házában helyezett el, ajándékképpen. 8Cirusz, a perzsák királya kincstárosa, Mitredat kezére bízta őket, és az szám szerint átadta Sesbaccárnak, Júda fejedelmének. 9A számuk: harminc aranycsésze, ezer ezüstcsésze, huszonkilenc kés, 10harminc aranypohár, négyszáztíz kisebb értékű ezüstpohár, ezer egyéb edény. 11Az arany­ és ezüstedények száma összesen ötezer-négyszázat tett ki. Amikor Sesbaccár a fogságban levőkkel Babilonból visszatért Jeruzsálembe, magával vitte őket.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet