Keresés a Bibliában

35 1Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Emberfia, fordítsd arcodat Szeír hegysége ellen, jövendölj ellene és mondd neki:

3Így szól az Úr Isten:
Íme, ellened fordulok, Szeír hegysége;
kinyújtom ellened kezemet,
és kietlen pusztasággá teszlek.

4Városaidat romba döntöm,
és te pusztasággá leszel;
akkor megtudod majd, hogy én vagyok az Úr!

5Mivel örökös ellenség voltál, és Izrael fiait kard hatalmába adtad szorongatásuk idején, végső bűnhődésük idejében, 6azért életemre mondom, én, az Úr Isten: Átadlak a vérontásnak, s a vér üldöz majd téged; mivel önvéredet gyűlölted, a vér üldöz majd téged. 7Szeír hegyét kietlen pusztasággá teszem, és elvesztem róla a járó-kelőt. 8A hegyeit betöltöm megöltjeivel; halmaidon, völgyeidben és folyóid mellett kard által elesettek fognak heverni. 9Örökös pusztasággá teszlek, és városaidban nem laknak többé; akkor megtudjátok majd, hogy én, az Úr vagyok az Isten!
10Mivel így szóltál: ‘A két nemzet és a két ország az enyém lesz, és birtokomba veszem őket!’ – holott az Úr volt ott –, 11azért életemre mondom, én, az Úr Isten: Haragod és irigységed szerint cselekszem majd, amint te is cselekedtél, mert gyűlölted őket; és kinyilatkoztatom magamat közöttük, amikor majd megítéllek. 12Akkor megtudod majd, hogy én, az Úr, meghallottam minden gyalázó szavadat, amelyet Izrael hegyeiről mondtál, amikor így szóltál: ‘Pusztulás jött rájuk! A mieink lettek, hogy felfaljuk őket!’ 13Ellenem támadtatok szátokkal, és gyalázkodó szavakkal illettetek engem; én meghallottam! 14Így szól az Úr Isten: Pusztasággá teszlek az egész föld örömére! 15Amint te örvendeztél Izrael házának örökségén, mivel az elpusztult, úgy cselekszem majd veled is; sivataggá leszel, Szeír hegye, meg te is, egész Edom, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

35,10 Edom többször próbált meghódítani izraeli területeket.

Előző fejezet Következő fejezet