Keresés a Bibliában

30 1Az Úr ezt a szózatot intézte hozzám:

2»Emberfia, jövendölj és mondd: Így szól az Úr Isten:
Jajgassatok! Jaj, az a nap!

3Mert közel van az a nap,
elközeleg az Úr napja!
A felhő napja, a nemzetek ideje lesz az!

4Mert kard jön Egyiptomra
és rettegés lesz Etiópiában,
amikor elesnek majd
a halálra sebzettek Egyiptomban.
Elvesztik sokaságát és feldúlják alapjait.

5Etiópia, Líbia, a lídiaiak és mind a többi hordák,
Kúb és a szövetség országának fiai
velük együtt kard által hullanak el.

6Így szól az Úr Isten:
Egyiptom támaszai is összerogynak,
és megsemmisül birodalmának kevélysége;
Sziéné tornyától kezdve
kard által hullanak el benne
– mondja az Úr, a seregek Istene. –

7Aztán elszélednek az elpusztult országok között, és városai az elpusztított városok között lesznek. 8És megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor tüzet bocsátok Egyiptomra és megsemmisítem összes segítőjét.
9Azon a napon követek mennek majd ki hajókon színem elől, hogy megtörjék Etiópia elbizakodottságát; és rettegés lesz közöttük Egyiptom napján, mert ez bizonnyal eljön!
10Így szól az Úr Isten: Egyiptom sokaságának végét vetem Nebukadnezár babiloni király keze által. 11Odaviszem őt és vele együtt népét, a nemzetek leghatalmasabbjait, hogy feldúlják az országot. Kirántják kardjukat Egyiptom ellen, és megtöltik az országot a megöltekkel. 12Kiszárítom a folyók medrét, az országot pedig a leggonoszabbak kezébe adom; elpusztítom az országot és azt, ami benne van, idegenek keze által. Én, az Úr, szóltam!

13Így szól az Úr Isten:
Megsemmisítem a szobrokat
és végét vetem Memfisz bálványainak;
nem támad többé fejedelem Egyiptom földjéről,
és rettegést bocsátok Egyiptom földjére.

14Elpusztítom Patrosz földjét,
tüzet bocsátok Coánra,
és ítéletet mondok Tébé fölött.

15Kiöntöm méltatlankodásomat Pelúziumra, Egyiptom erődítésére, és megölöm Tébé sokaságát. 16Tüzet bocsátok Egyiptomra; mint a szülő asszony, úgy szenved majd Pelúzium; Tébé rommá lesz, és Memfiszben szorongatás lesz napról napra. 17Heliopolisz és Bubászti ifjai kard által esnek el, ők maguk pedig fogságba kerülnek. 18Táfniszban elsötétül a nap, amikor összetöröm ott Egyiptom kormánypálcáit, és vége lesz benne kevély hatalmának; őt magát felhő borítja el, leányai pedig fogságba kerülnek. 19Végrehajtom az ítéletet Egyiptomon, és megtudják, hogy én vagyok az Úr!«
20Történt pedig a tizenegyedik esztendőben, az első hónapban, a hónap hetedik napján, hogy az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 21»Emberfia, a fáraónak, Egyiptom királyának karját összetörtem, és íme, nem kötözik be, hogy egészsége helyreálljon; nem kötözik be ruhával és nem göngyölik be kötéssel, hogy visszanyerje erejét és kardot forgathasson. 22Ezért így szól az Úr Isten: Íme, én a fáraó, Egyiptom királya ellen fordulok, összezúzom erős és összetört karját, és kiütöm kezéből a kardot. 23Szétszórom Egyiptomot a nemzetek közé, és szétszélesztem őket az országokba. 24De erőssé teszem Babilon királyának karját, és kardomat az ő kezébe adom. Összetöröm a fáraó karját; és amint nyög a haldokló, úgy nyögnek majd az ő színe előtt. 25Erőssé teszem Babilon királyának karját, de a fáraó karja lehanyatlik; és megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor Babilon királyának kezébe adom kardomat, hogy kinyújtsa Egyiptom földje ellen. 26Szétszórom Egyiptomot a nemzetek közé, és szétszélesztem őket az országokba; és megtudják, hogy én vagyok az Úr!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

30,6 Vö. 29,10.

30,13 Egyiptom híres városai elesnek.

30,17 Ón (= Heliopolisz) Kairótól északnyugatra a napkultusz központja volt.

30,20 Kr. e. 586, három hónappal Jeruzsálem eleste előtt. Nebukadnezár visszaverte az egyiptomi felmentő sereget.

Előző fejezet Következő fejezet