Keresés a Bibliában

2 1Így szólt hozzám: »Emberfia, állj lábadra, hadd beszéljek veled.« 2És miután hozzám szólt, lélek jött belém és lábra állított; és hallottam, amint hozzám beszélt 3és mondta: »Emberfia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, a pártütő nemzethez, amely eltávozott tőlem; ők és atyáik mind a mai napig megszegték szövetségemet. 4Kemény arcúak és megátalkodott szívűek fiaik is, akikhez küldelek; mondjad tehát nekik: Így szól az Úr Isten! 5Hátha még ők is meghallják, és elhagyják bűneiket! Mert ellenszegülő ház ez, de tudják meg, hogy próféta van közöttük! 6Tehát te, emberfia, ne félj tőlük és ne ijedj meg beszédeiktől se, ha hitetlenek és lázongók is veled szemben, és ha skorpiókkal kell is együtt laknod. Szavaiktól ne félj, és arcuktól ne remegj, mert ellenszegülő ház ez. 7Mondd tehát nekik igéimet; hátha meghallják és elhagyják bűneiket, mert haragra ingerelnek engem!
8Te pedig, emberfia, hallgass mindarra, amit én majd neked mondok, és ne légy ellenszegülő, mint az az ellenszegülő ház; nyisd fel szádat és edd meg azt, amit én neked adok.« 9Erre azt láttam, hogy íme, egy kéz nyúlt felém: benne könyvtekercs volt. Kiterítette előttem, és az kívül is, belül is tele volt írva, s ami bele volt írva, az siralom, gyászének és jajszó volt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,1 Az »emberfia« jelentése egyszerűen ember. Dán 7,13-14-ben a szó jelentése bővül.

2,8 A próféta teljes énjével kiszolgáltatja magát az isteni szónak, akkor is, ha az keserű.

Előző fejezet Következő fejezet