Keresés a Bibliában

22Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, akárcsak az Úrnak, 23mert a férfi feje az asszonynak, amint Krisztus is feje az egyháznak; ő a test üdvözítője. 24De mint ahogy az egyház Krisztusnak van alárendelve, úgy az asszonyok is mindenben a férjüknek.
25Ti férjek, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat! Önmagát adta érte,

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,23 »Ezek a versek párhuzamba állítják a házasságot és Krisztusnak az egyházzal való kapcsolatát. A két dolog kölcsönösen megvilágítja egymást: Krisztust az egyház jegyesének nevezhetjük, mert ő az egyház feje és úgy szereti az egyházat, mint saját testét (így van ez a házastársak esetében is); ez egyben az emberek házastársi kapcsolata számára is eszményi mintaképül szolgál« (P. Benoit).