Keresés a Bibliában

22Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, 23mert a férfi feje az asszonynak, mint Krisztus az egyháznak: ő ugyanis testének megváltója. 24Amint tehát az egyház Krisztusnak van alárendelve, úgy az asszony is mindenben férjének. 25Férfiak! Szeressétek feleségteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és föláldozta magát érte,

KNB SZIT STL BD RUF KG