Keresés a Bibliában

3 1Majd elkezdte Salamon építtetni az Úr házát, Jeruzsálemben, a Mória hegyen, amelyet az Úr Dávidnak, az atyjának mutatott, azon a helyen, amelyet Dávid a jebuzita Ornán szérűjén készített. 2Az építést a második hónapban kezdte el, uralkodásának negyedik esztendejében.
3A következő alapokat vetette Salamon az Isten házának felépítésénél. Hossza a régi mértékegység szerint hatvan, szélessége húsz könyöknyi volt. 4Az előcsarnokot, amely a ház szélességi méretével egyenlő terjedelmű volt, s húsz könyöknyi hosszú és százhúsz könyöknyi magas volt, belülről tiszta arannyal boríttatta be. 5A nagyobbik helyiséget fenyőfával boríttatta be, aztán mindenütt finom aranylemezeket szegeztetett fel s ezekre pálmákat és sodrott láncformákat metszetett. 6A templom padozatát igen értékes márvánnyal boríttatta be, nagy ékességgel. 7Az arany, amelynek lemezeivel a házat, a gerendáit, ajtófélfáit, falait és ajtóit beboríttatta, teljesen salaktalan volt. A ház falaira kerubokat vésetett.
8Elkészíttette a Szentek Szentjének helyiségét is. Hossza, a ház szélességével megegyezően húsz könyöknyi, szélessége szintén húsz könyöknyi volt; mintegy hatszáz talentumnyi aranylemezzel boríttatta be. 9Aranyból készíttette a szegeket is, úgy, hogy mindegyik szeg ötven sékelt nyomott. A felső helyiségeket is beboríttatta arannyal.
10A Szentek Szentjének helyiségébe két kerubszobrot készíttetett és azokat bevonattatta arannyal. 11A kerubok szárnyai húsz könyöknyire terjedtek, úgy, hogy az egyiknek az egyik szárnya öt könyöknyi volt s a ház faláig ért, a másik szárnya, amely szintén öt könyöknyi volt, a másik kerub szárnyát érintette. 12A másik kerub egyik szárnya szintén öt könyöknyi volt s a falat érte, másik szárnya is öt könyöknyi volt s a másik kerub szárnyát érintette. 13Mindkét kerub szárnyai tehát ki voltak terjesztve s húsz könyöknyire terjedtek; ők maguk egyenes lábbal álltak és arcukat a külső helyiség felé fordították.
14Megcsináltatta a függönyt is kék, bíbor, karmazsin színű fonalból és bisszusból és kerubokat szövetett rá.
15A templom bejárója elé két oszlopot készíttetett: harmincöt könyöknyi volt a magasságuk és öt könyöknyi volt az oszlopfő. 16Csináltatott továbbá olyanforma láncocskákat, mint a felelőhelyé, és rátette azokat az oszlopfőkre, meg száz gránátalmát s ezeket a láncocskák közé helyezte. 17Magukat az oszlopokat a templom bejárójánál helyezte el: az egyiket jobbra, a másikat balra. A jobboldalon levőt Jákinnak, a baloldalon levőt Boáznak nevezte el.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,1 A pestisjárvány ideje alatt Dávid látomásában egy öldöklő angyalt látott. Amikor a csapás véget ért (1 Krón 21,15-19), megvette azt a helyet, ahol a jelenést látta.

3,3 A szentély a Szentek Szentjével együtt 30 méter hosszú, 10 méter széles és 10 méter magas volt. A homlokzata keletre nézett. Előtte egy oszlopcsarnok volt, olyan széles, mint maga a szentély. Az oszlopcsarnoknak 20 könyök volt a mélysége és 20 a magassága. A könyök a fogságból való szabaduláskor is ugyanakkora volt mint Mózes és Salamon idejében, vagyis kb. fél méter, a babiloni ennél rövidebb volt. A nagy terem a Szentély volt (hékál), ami 40 könyök hosszú volt, vagyis kb. 20 méter.

3,8 A Szentek Szentje (Debir) 10 méternek megfelelő könyök mélységű volt. A talentum kb. 41 kiló volt, a sékel kb. 11,5 gramm. A többi helyiség talán a szentélyt körülvevő épületegyüttes harmadik emeleti szintjén helyezkedett el.

Előző fejezet Következő fejezet