Keresés a Bibliában

5 1Tudjuk ugyanis, hogy ha ez a mi földi sátrunk leomlik, Istentől kapunk hajlékot, nem kézzel alkotott, örök házat az égben. 2Azért is sóhajtozunk ebben a testben, mert vágyakozunk felölteni rá égi hajlékunkat, 3hogy ha le is kell vetkőznünk, mezítelennek ne bizonyuljunk. 4Mert amíg ebben a sátorban vagyunk, roskadozva sóhajtozunk, mivel nem azt akarjuk, hogy levetkőztessenek, hanem hogy felöltöztessenek, s így azt, ami halandó, elnyelje az élet. 5Aki pedig felkészített erre bennünket, Isten az, aki foglalóként a Lelket adta nekünk.
6Ezért mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben élünk, távol járunk az Úrtól, 7mert hitben járunk, és nem szemlélésben. 8De bizakodunk, s jobban szeretnénk kiköltözni a testből, és elérkezni az Úrhoz. 9Ezért igyekszünk is neki tetszeni, akár nála vagyunk, akár távol élünk tőle. 10Mert mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy mindenki elvegye a bérét, aszerint, hogy jót vagy gonoszat cselekedett testében.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,8 Mindannyian szeretnénk szenvedés és halál nélkül az örök boldogságba jutni. Pál is vágyakozott erre, mivel azonban ez nem lehetséges, a ránk váró dicsőség gondolata segít bennünket megbékélni a gondolattal, hogy halandó testünket le kell vetnünk ahhoz, hogy örökké az Úrral legyünk.