Keresés a Bibliában

9Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá: 10Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz; (Zsolt 121,6-8) 11Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban. (Zsolt 34,8; Zsid 1,14; Máté 4,6) 12Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. (Luk 4,9-12)

KNB SZIT STL BD RUF KG