Keresés a Bibliában

9Mert te vagy, Uram, menedékem!
Ha a Fölségest választottad oltalmadnak,

10balszerencse nem ér téged,
csapás nem jut sátrad közelébe.

11Mert angyalainak parancsol felőled,
hogy minden utadon őrizzenek.

12Kezükön hordoznak téged,
hogy kőbe ne üssed lábadat.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

91,10 Isten megóvja övéit, megőrzi életüket (vö. Mt 4,6), felvértezi őket a veszélyekkel szemben (vö. Lk 10,19). Mindazok aki rábízzák életüket, tanúskodhatnak erről a védelemről.