Keresés a Bibliában

17Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints én reám; (1Sám 13,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG