Keresés a Bibliában

7Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. (Jób 14,4) 8Ímé te az igazságban gyönyörködöl, a mely a vesékben van, és bensőmben bölcseségre tanítasz engem. (Zsolt 101,3-8) 9Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. 10Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, a melyeket összetörtél. 11Rejtsd el orczádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. (Zsolt 132,13.14) 12Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. (Jer 32,39) 13Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. 14Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. 15Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. (Ésa 37,29.33-35)

KNB SZIT STL BD RUF KG