Keresés a Bibliában

8Bölcscsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen járj; szemeimmel tanácsollak téged. (Zsolt 25,12) 9Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az öszvér, a melyeknek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. (Zsolt 49,21; Ésa 1,3; Préd 3,19) 10Sok bánata van a gonosznak, de a ki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül. (Péld 13,21;Ésa 40,31)

KNB SZIT STL BD RUF KG