Keresés a Bibliában

31Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; paizsuk ő mindazoknak, a kik bíznak benne. (Péld 18,10;Zsolt 12,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG