Keresés a Bibliában

121 1Grádicsok éneke.
Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. (Zsolt 123,1) 2Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet. (1Móz 1,1; Zsolt 124,8) 3Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ. (Zsolt,121 4. Ésa. 27,3.)

KNB SZIT STL BD RUF KG