Keresés a Bibliában

7Mert a felhőkben kicsoda hasonlatos az Úrhoz, s ki olyan, mint az Úr, az istenek fiai között? (2Móz 15,11; Zsolt 86,8) 8Igen rettenetes Isten ő a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazokra, a kik körülte vannak. (Dán 7,10) 9Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erős, mint te vagy Uram? És a te hűséges voltod körülvesz téged. (Zsolt,89 4. 35.)

KNB SZIT STL BD RUF KG