Keresés a Bibliában

4Ott törte össze a kézív villámait, paizst, szablyát és a hadat. Szela. (2Sám 5,6.7; Ésa 37,36; Zsolt 48,5-8)

KNB SZIT STL BD RUF KG


8És adá őket az Úr Izráelnek kezébe, és verék őket és űzék őket egészen a nagy Sidonig és Miszrefót-Majimig, és Mispának völgyéig napkelet felé, és leverék őket annyira, hogy senki sem maradt közülök életben. (Józs 13,6) 9És úgy cselekedék velök Józsué, a mint megmondotta vala néki az Úr: az ő lovaikat megbénítá, szekereiket pedig tűzzel égeté el. (Józs,11 6. 2 Sám. 8,4.)

KNB SZIT STL BD RUF KG