Keresés a Bibliában

24Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. (Péld 24,16.2Kor;4,8.9) 33De az Úr nem hagyja azt annak kezében, sem nem kárhoztatja, mikor megítéltetik. (Zsolt 33,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG


7De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét; meghallgat engem az én Istenem! 8Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én világosságom! (Ésa 14,29) 9Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene; mindaddig, a míg leperli peremet és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. (Zsolt 27,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG