Keresés a Bibliában

8Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket. (Zsid 1,14; Zsolt 91,11; Máté 18,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG


14Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni fogják az idvességet? (Gal 4,4.5)

KNB SZIT STL BD RUF KG


6És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. (Zsolt 91,11.12)

KNB SZIT STL BD RUF KG