Keresés a Bibliában

4De te, oh Uram! paizsom vagy nékem, dicsőségem, az, a ki felmagasztalja az én fejemet. (1Móz 15,1;Zsolt 27,6;110,7) 5Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet, az ő szentsége hegyéről. Szela. (Ésa 38,11.12) 6Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem. (Zsolt,3 4. Zsolt. 4,9.)

KNB SZIT STL BD RUF KG