Keresés a Bibliában

21Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem; (Zsolt 7,9.2Sám;22,21-25) 22Mert megőriztem az Úrnak útait, és gonoszul nem távoztam el az én Istenemtől. (1Kir 9,4;11,33) 23Mert minden ítélete előttem, és rendeléseit nem hánytam el magamtól. (5Móz 17,19.20.1Kir;3,14.19;9,4) 24És tökéletes voltam előtte, őrizkedtem az én vétkemtől. (1Kir 9,4;15,5;1Sám 25,22.23)

KNB SZIT STL BD RUF KG