Keresés a Bibliában

3 1Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra, (Zsid 4,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG