Keresés a Bibliában

Krisztus kiválóbb Mózesnél.

3 1Nos, szent testvéreim, a mennyei hivatás részesei, tekintsetek csak hitünk követére és főpapjára, Jézusra.

KNB SZIT STL BD RUF KG