Keresés a Bibliában

4 1Majd visszatére az angyal, a ki beszél vala velem, és felkölte engem, mint mikor valaki álmából költetik fel. (Zak 4,17) 2És mondá nékem: Mit látsz te? És mondám: Látok ímé egy merő arany gyertyatartót, tetején az olajtartója, rajta pedig annak hét szövétneke, és hét cső a szövétnekekhez, a melyek a tetején vannak; (Ésa 40,3; Ján 1,23) 3És mellette két olajfa: egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak bal oldalán. (2Kir 1,8) 4És felelék, és mondám az angyalnak, a ki beszél vala velem, mondván: Mik ezek, Uram? 5És felele az angyal, a ki beszél vala velem, és mondá nékem: Hát nem tudod-é, mik ezek? És mondám: Nem, Uram! 6És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura. (Agge 2,5) 7Ki vagy te, te nagy hegy? Lapálylyá leszel Zorobábel előtt, és felviszi a csúcs-követ, és ilyen kiáltás támad: Áldás, áldás reá! (Dán 2,45) 8És szóla hozzám az Úr, mondván: (5Móz 16,13) 9A Zorobábel kezei veték meg e ház alapját, és az ő kezei végzik el azt, és megtudod, hogy a Seregeknek Ura küldött el engem hozzátok. (Luk 3,9) 10Mert a kik csúfolták a kicsiny kezdetet, örülni fognak, ha meglátják Zorobábel kezében az ónkövet. Hét van ilyen, az Úrnak szemei ezek, a melyek átpillantják az egész földet. (Agge 2,3;Jel 5,6) 11És felelék, és mondám néki: Mi ez a két olajfa a gyertyatartó jobb és bal oldalán? (Zak 13,30) 12És másodszor is felelék, és mondám néki: Micsoda az olajfának az a két ága, a melyek a két arany cső mellett vannak, és öntik magukból az aranyat? (Márk 1,9.10; Luk 3,21) 13És szóla nékem, mondván: Hát nem tudod-é, mik ezek? És mondám: Nem, Uram! (Ésa 35,8) 14És mondá nékem: Ezek ketten az olajjal felkenettek, a kik az egész föld Ura mellett állnak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet