Keresés a Bibliában

8Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van; (Eféz 5,20.1Thess;1,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


17Az Úr orczája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa, emlékezetöket a földről. (Zsolt 5,6.7; Jób 36,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG


22Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? (Luk 13,25-27.1Kor;13,1.2) 23És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők. (Mát 25,41.2Tim;2,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG