Keresés a Bibliában

28De mit gondoltok ti? Vala egy embernek két fia, és odamenvén az elsőhöz, monda: Eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben. (Mát 8,12) 29Az pedig felelvén, monda: Nem megyek; de azután meggondolván magát, elméne. (Luk 12,35.36; Jel 19,7) 30A másikhoz is odamenvén, hasonlóképen szóla. Az pedig felelvén, monda: Én elmegyek, uram; de nem méne el. (Mát 7,21) 31E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának néki: Az első. Monda nékik Jézus: Bizony mondom néktek: A vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. (Luk 18,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG