Keresés a Bibliában

26És dicséretet énekelve kimenének az olajfák hegyére. (Mát 24,44.46.47) 27És monda nékik Jézus: Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem; mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. (Mát 26,30-35; Luk 22,31-34.39;Zak 13,7) 28De feltámadásom után előttetek fogok felmenni Galileába. (Márk 16,7) 29Péter pedig monda néki: Ha mindnyájan megbotránkoznak is, de én nem. (Mát 24,43) 30És monda néki Jézus: Bizony mondom néked, hogy ma, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor tagadsz meg engem. (Mát 26,34; Luk 22,34;Ján 13,38) 31Ő pedig annál inkább erősíti vala: Ha veled együtt kell is meghalnom, semmiképen meg nem tagadlak téged. Hasonlóképen szólanak vala a többiek is.

KNB SZIT STL BD RUF KG