Keresés a Bibliában

35Azután monda nékik azon a napon, a mint este lőn: Menjünk át a túlsó partra. (Mát 8,18-23)

KNB SZIT STL BD RUF KG


22Lőn pedig egy napon, hogy beméne a hajóba ő és az ő tanítványai; és monda nékik: Menjünk a tónak túlsó partjára. És elindulának. (Mát 8,23-27; Márk 4,37-41)

KNB SZIT STL BD RUF KG