Keresés a Bibliában

16Senki pedig, ha gyertyát gyújt, be nem fedi azt valami edénynyel, sem az ágy alá nem rejti; hanem a gyertyatartóba teszi, hogy a kik bemennek, lássák a világot. (Luk 11,33; Mát 5,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG


15Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak. (Márk 4,21; Luk 8,16;11,33)

KNB SZIT STL BD RUF KG


21És monda nékik: Avagy azért hozzák-é elő a gyertyát, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá? És nem azért-é, hogy a gyertyatartóba tegyék? (Mát 5,15; Luk 8,16;11,33)

KNB SZIT STL BD RUF KG