Keresés a Bibliában

21Az írástudók pedig és a farizeusok elkezdének tanakodni, mondván: Kicsoda ez, a ki ily káromlást szól? Ki bocsáthatja meg a bűnt, hanemha egyedül az Isten? (Zsolt 32,5; Ésa 43,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG


3És ímé némelyek az írástudók közül mondának magukban: Ez káromlást szól. (Márk 2,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG


7Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanemha egyedül az Isten? (Ésa 43,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG