Keresés a Bibliában

21Az írástudók és farizeusok erre gondolkodni kezdtek: »Kicsoda ez, hogy így káromkodik? Megbocsáthatja-e a bűnöket más, mint az Isten?«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,21 A farizeusok már itt halállal fenyegetik Jézust a törvényre való utalással, amely szerint aki Istent káromolja, annak meg kell halnia. Jézus viszont olyan hatalmat tulajdonít magának, amellyel a zsidók szerint egyedül Isten rendelkezik: a bűnök megbocsátásának hatalmát.


3Erre egyesek az írástudók közül azt mondták magukban: »Ez káromkodik.«

KNB SZIT STL BD RUF KG


7»Hogyan beszélhet ez így? Káromkodik. Ki bocsáthatja meg a bűnöket más, mint egyedül az Isten?«

KNB SZIT STL BD RUF KG