Keresés a Bibliában

15A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született; (Fil 2,6.2Kor;4,4; Zsid 1,3; Jel 3,14; Ján 17,5.24.1Tim;6,16) 16Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek; (Ján 1,3; Zsid 1,2; Eféz 1,21; Zsolt 80,2;99,1; Ezék 1,4-28; Jel 4,6-11;5,14;7,11; Luk 1,19; Dán 10,13;12,1; Jel 8,2) 17És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn. (Róm 12,17.19.1Pét;3,9; Kol 3,12) 18És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első; (Eféz 1,22; Csel 26,23; Róm 14,9;12,4.5; Eféz 4,12) 19Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség; (Kol 2,9; Ján 1,14) 20És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben. (Róm 5,10.1Ján;4,10.2Kor;5,18.19; Eféz 2,16.2Pét;3,13.1Móz;6,1-4; Júd 1,6.2Pét;2,4; Márk 10,18; Jób 4,18;15,15.1Kor;15,24-27)

KNB SZIT STL BD RUF KG