Keresés a Bibliában

15Ő a láthatatlan Isten képmása,
és minden teremtmény elsőszülöttje,

16mert benne teremtetett minden az égben és a földön,
a láthatók és a láthatatlanok,
a trónusok és uralmak,
a fejedelemségek és hatalmasságok.
Minden őáltala és őérte teremtetett.

17Ő előbb van mindennél,
és minden benne áll fenn.

18Ő a testnek, az egyháznak a feje;
ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül,
hogy az övé legyen az elsőség mindenben.

19Mert úgy tetszett az Atyának,
hogy benne lakjon az egész teljesség,

20és hogy általa engeszteljen ki magával mindent,
ami a földön és a mennyben van,
azáltal, hogy békességet szerzett
keresztjének vérével.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,19 Mivel Jézus személyében együtt van az Ige emberi és isteni természete, benne megtalálható az isteni lényeg teljessége és minden természetfölötti adomány. Jézus Krisztus fölötte áll minden teremtménynek, nincs tehát senki és semmi őhozzá mérhető sem a természeti, sem a kegyelmi rendben.