Keresés a Bibliában

7Ha bűneink ellenünk tanúskodnak: cselekedjél Uram a te nevedért, mert temérdek a mi törvényszegésünk; vétkeztünk ellened! (Jer,14 21.;Ésa 59,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. (Dán 5,21.1Sám;2,7; Dán 2,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG