Keresés a Bibliában

7És hallám, hogy más az oltárról ezt mondja vala: Jól van Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. (Jel 9,13;Jel 15,3;19,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. (Zsolt 42,6.12) 137Igaz vagy Uram, és a te ítéleted igazságos. (Jób 32,8; Jak 1,5.6)

KNB SZIT STL BD RUF KG