Keresés a Bibliában

20 1Felele pedig a Naamából való Czófár, és monda: 2Mindamellett az én gondolataim feleletre kényszerítenek engem, és e miatt nagy az izgatottság bennem. 3Hallom gyalázatos dorgáltatásomat, de az én értelmes lelkem megfelel majd értem. 4Tudod-é azt, hogy eleitől fogva, mióta az embert e földre helyheztette, (Jób 8,8) 5Az istentelenek vígassága rövid ideig tartó, és a képmutató öröme egy szempillantásig való? (Zsolt 37,35.36) 6Ha szinte az égig érne is az ő magassága, és a felleget érné is a fejével: 7Mint az emésztete, úgy vész el örökre, és a kik látták, azt mondják: Hol van ő? 8Mint az álom, úgy elrepül és nem találják őt; eltünik, mint az éjjeli látomás. (Zsolt 73,19.20) 9A szem, a mely rá ragyogott, nem látja többé, és az ő helye sem törődik már vele. 10Fiai a szegények kedvében járnak, és kezei visszaadják az ő rablott vagyonát. (Jób,20 15.) 11Csontjai, ha megtelnek is ifjú erővel, de vele együtt roskad az a porba. (Zsolt 33,18;113,7.8) 12Ha édes az ő szájában a gonoszság, és elrejti azt az ő nyelve alá; 13És kedvez annak és ki nem veti azt, hanem ott tartogatja ínyei között: 14Az ő étke elváltozik az ő gyomrában, vipera mérgévé lesz a belében. 15Gazdagságot nyelt el, de kihányja azt, az ő hasából kiűzi azt az Isten. 16A viperának mérgét szopta és a siklónak fulánkja öli meg őt, 17Hogy ne lássa a folyóvizeket, a tejjel és mézzel folyó patakokat. 18A mit másoktól szerzett, vissza kell adnia, nem nyelheti el, ép így az ő cserébe kapott vagyonát is, hogy ne örvendezhessen annak. (Jób 15,32; Zsolt 55,24) 19Mert megrontotta és ott hagyta a szegényeket, házat rabolt, de nem építi meg azt. 20Mivel gyomra nem tudott betelni, nem is mentheti meg semmi drágaságát. (Jób 29,6; Zsolt 23,5) 21Az ő falánksága elől semmi sem maradt meg, azért nem lesz tartós az ő jóléte. (Jób 18,12) 22Mikor teljes az ő bősége, akkor is szükséget lát, és mindenféle nyomorúság támad reá. (Zsolt 49,9) 23Mikor meg akarja tölteni a hasát, reá bocsátja haragjának tüzét, és azt önti rá étele gyanánt. (1Thess 5,3) 24Mikor vasból csinált fegyver elől fut, aczélból csinált íj veri át. 25Kihúzza és az kijön a testéből és kivillan az epéjéből; rettegés támad felette. 26Mindenféle titkos sötétség van az ő vagyonán; fúvás nélkül való tűz emészti meg őt; elpusztíttatik az is, a mi sátrában megmaradt. (Zsolt 25,9) 27Megjelentik álnokságát az egek, és a föld ellene támad. 28Házának jövedelme eltünik, szétfoly az az ő haragjának napján. 29Ez a gonosz ember fizetése Istentől, és az ő beszédének jutalma a Mindenhatótól.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet