Keresés a Bibliában

8Pedig a lélek az az emberben és a Mindenható lehellése, a mi értelmet ad néki! (Jób 38,36; Dán 1,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki. (Márk 11,24;Péld 2,6) 6De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány. (Mát 21,21; Márk 11,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG