Keresés a Bibliában

45Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én hozzám jő. (Ésa 54,13; Jer 31,33.34)

KNB SZIT STL BD RUF KG


9Kapui besülyedtek a földbe, elveszté és összetöré annak zárait; királya és fejedelmei a pogányok közt vannak. Nincsen törvény, sőt prófétái sem nyernek kijelentést az Úrtól. (Jer 3,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG


9Jeleinket nem látjuk, próféta nincs többé, és nincs közöttünk, a ki tudná: meddig tart ez? (Siral 2,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG


21És én ő velök ily szövetséget szerzek, szól az Úr: lelkem, a mely rajtad nyugoszik, és beszédeim, a melyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából, így szól az Úr, mostantól mind örökké! (3Móz 11,4; Ésa 65,3-7)

KNB SZIT STL BD RUF KG