Keresés a Bibliában

4Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. (Kol 4,5; Gal 6,10; Fil 2,15.3.20)

KNB SZIT STL BD RUF KG


14Mert ha azok az örökösök, kik a törvényből valók, hiábavalóvá lett a hit, és haszontalanná az ígéret: (Gal 3,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG