Keresés a Bibliában

28És meg nem félemlvén semmiben az ellenségek előtt: a mi azoknak a veszedelem jele, néktek pedig az üdvösségé, és ez az Istentől van; (Csel 16,16-40.1Thess;2,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. (Róm 5,8; Gal 2,20; Zsid 10,10.14; Fil 4,18; Mát 20,28;26,28; Róm 3,25.1Móz;8,21) 15Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek: (Eféz,5 8-10.) 16Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. (Kol 4,5; Gal 6,10; Fil 2,15.3.20) 5 1Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek: (Eféz 4,32; Ján 13,34;15,13.1Ján;3,1; Róm 5,8) 11És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat; (Eféz 4,22; Róm 13,12;6,21; Gal 6,8) 7A melynek szolgájává lettem az Isten ama kegyelmének ajándékából, mely adatott nékem az Ő hatalmának munkája szerint. (Eféz 1,19;3,20; Róm 1,5; Kol 1,25.26; Gal 1,1.15-17;1,13.14)

KNB SZIT STL BD RUF KG