Keresés a Bibliában

15Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt. (Csel 25,10.12;26,1;Csel,9 20. 29.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


15De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által, (Csel 9,15; Jer 1,5) 16Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel, (Csel 9,5.15)

KNB SZIT STL BD RUF KG