Keresés a Bibliában

37Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak? 38Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. (Csel 9,11;22,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10És megkérdé őt a sokaság, mondván: Mit cselekedjünk tehát? (Mát 7,16.17) 11Ő pedig felelvén, monda nékik: A kinek két köntöse van, egyiket adja annak, a kinek nincs; és a kinek van eledele, hasonlókép cselekedjék. (Jak 2,15.16.1Ján;3,17.18) 12És eljövének a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondának néki: Mester, mit cselekedjünk? (Mát 12,35) 13Ő pedig monda nékik: Semmi többet ne követeljetek, mint a mi előtökbe rendeltetett. (Mát 7,21-23) 14És megkérdék őt a vitézek is, mondván: Hát mi mit cselekedjünk? És monda nékik: Senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok; és elégedjetek meg zsoldotokkal. (Mát 7,24-27) 15Mikor pedig a nép várt és szívökben mind azon gondolkoztak János felől, hogy vajjon nem ő-é a Krisztus; (Márk 6,30.32)

KNB SZIT STL BD RUF KG