Keresés a Bibliában

37Ennek hallatára fájdalom járta át szívüket. „Mit tegyünk hát, testvérek?” – fordultak Péterhez és a többi apostolhoz. 38„Tartsatok bűnbánatot, felelte Péter, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Ezzel elnyeritek a Szentlélek ajándékát.

KNB SZIT STL BD RUF KG


10A nép megkérdezte: „Mit tegyünk tehát?” Mire ő így felelt: 11„Akinek két köntöse van, ossza meg azzal, akinek egy sincs, és akinek ennivalója van, tegyen hasonlóképen.” 12Jöttek vámosok is, hogy megkeresztelkedjenek. „Mester, mi mit tegyünk?” – kérdezték. 13„Ne követeljetek többet, mint amennyi jogos”, válaszolta. 14Katonák is fordultak hozzá: „Hát mi mit tegyünk?” „Senkit se bántsatok és meg ne zsaroljatok, felelte, s elégedjetek meg zsoldotokkal.”

A Keresztelő tanúsága Jézusról.

15A nép nagyon nyugtalan volt. Mindnyájan azt gondolták, hogy talán János a Messiás.

KNB SZIT STL BD RUF KG