Keresés a Bibliában

13Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, a kiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében; (2Thess 1,3.4; Eféz 1,4.1Thess;1,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG


12Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést; (Kol,3 8. 1 Pét. 1,15. 16. Róm. 1,7. 5,5. 8,39. Eféz. 4,2. 32. Fil 2,1. 3. Gal. 5,22.)

KNB SZIT STL BD RUF KG