Keresés a Bibliában

5 1Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben. (Jób 4,19.2Pét;1,13.14;Ján 14,2; Zsid 11,10) 2Azért is sóhajtozunk ebben, óhajtván felöltözni erre a mi mennyei hajlékunkat; (Róm 8,23) 3Ha ugyan felöltözötten is mezíteleneknek nem találtatunk! (Róm 15,18.19.1Kor;9,2) 4Mert a kik e sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén; mivelhogy nem kívánunk levetkőztetni, hanem felöltöztetni, hogy a mi halandó, elnyelje azt az élet. (1Kor 15,53.54) 5A ki pedig minket erre elkészített, az Isten az, a ki a Lélek zálogát is adta minékünk. (2Kor 1,22; Róm 8,16.23; Eféz 1,13.14) 6Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván, távol vagyunk az Úrtól. (1Krón 29,15; Zsolt 39,13) 7(Mert hitben járunk, nem látásban ); (Zsid 11,1;1Kor 13,12) 8Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz. (Fil 1,23) 17Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk; (Zsolt 30,6.1Pét;1,6;Róm 8,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG


43És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban. (Mát 3,17; Luk 3,22;2Móz 33,20.1Tim;6,16.1Ján;4,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG