Keresés a Bibliában

11 1Vajha elszenvednétek tőlem egy kevés balgatagságot! Sőt szenvedjetek el engem is. (2Kor 1,4.11) 25Háromszor megostoroztak, egyszer megköveztek, háromszor hajótörést szenvedtem, éjt-napot a mélységben töltöttem; (Csel 27,41;Csel 14,19) 2Mert ha én megszomorítlak titeket, ugyan ki az, a ki megvídámít engem, hanemha a kit én megszomorítok? (1Kor 5,9.11)

KNB SZIT STL BD RUF KG