Keresés a Bibliában

Az apostol dicsekvésének alapja.

11 1Bárcsak eltűrnétek részemről némi oktalanságot! De hiszen el is tűrtök engem. 25háromszor megbotoztak, egyszer megköveztek,
háromszor szenvedtem hajótörést.
Egy nap s egy éjjel a nyílt tengeren hánykolódtam. 2mert ha én megszomorítlak titeket, ugyan ki derít föl engem? Csak nem az, akit én szomorítottam meg?

KNB SZIT STL BD RUF KG