Keresés a Bibliában

Az apostol kikényszerített védekezése.

11 1Bárcsak eltűrnétek részemről egy kis balgaságot! 25háromszor megbotoztak, egyszer megköveztek. Háromszor szenvedtem hajótörést, egy nap és egy éjjel a nyílt tengeren hányódtam. 2Ha ugyanis elszomorítlak titeket, ki fog engem fölvidítani? Csak az, akit elszomorítottam.

KNB SZIT STL BD RUF KG