Keresés a Bibliában

17A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak. (Gal 6,6) 18Mert azt mondja az Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; és: Méltó a munkás a maga jutalmára. (5Móz 25,4;Luk 10,7) 19Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra. (5Móz 17,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG